Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné..

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 17784909 | Kód: 15376-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.12 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Príloha č. 11 SP_jed-formular Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Príloha č. 11 SP_cestne vyhlasenie - vzor Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Príloha č. 10 SP_Kryci-list-ponuky - vzor Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy_etapy Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Priloha_c_8_Zavazny_navrhom_realizacie_diela_vozidla_stroje_a_zariadenia Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Priloha_c_7_Zavazny_navrh_realizacie_diela_pracovnici Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Priloha_c_6_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Príloha č. 1 SP_PD Príloha
2019\07\01
01.07.2019
 Súťažné podklady - 15376-WYP Súťažné podklady
2019\07\01
01.07.2019
 Vyzva na predkladanie ponuk_15376_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\07\01
01.07.2019
08.07.2020 12:49:45