Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 35170708 | Kód: 5074-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Suťažné podklady_SG_MŠ_oprava č.1_lehoty Príloha
2018\04\18
18.04.2018
 Priloha_c_13_Druhy_klucovych_odbornikov_poda_osobitneho_pravneho_predpisu_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_7_Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_11_JED-formular_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Suťažné podklady_SG_MŠ_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_12_Vyhlásenie o elektronickej komunikácii_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_10_Vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy__etapy_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_8_Zavazny_navrhom_realizacie_diela__vozidla__stroje_a_zariadenia_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_6_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_5_Zmluva o dielo_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Priloha_c_1_Projektová_dokumentácia_5074-WYP Príloha
2018\04\12
12.04.2018
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_5074 - WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\04\12
12.04.2018
27.02.2020 11:20:27