Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 42146443 | Kód: 6680-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Priloha_c_9_SP_Technologicke_procesy_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_8_SP_Zavazny_harmonogram_strojoveho_a_technickeho_vybavenia_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_7_SP_Zavazny_harmonogram_nasadenia_pracovnikov_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_6_SP_Zavazny_harmonogram_stavbebnych_prac_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_5_SP_Zmluva_o_dielo_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_4_SP_Rozpocet_projektu_cena_maximalna_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_2_SP_Vykaz_vymer_k_naceneniu_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Priloha_c_1_SP_Projektova_dokumentacia_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Sutazne_podklady_6680_WYP Príloha
2016\04\07
07.04.2016
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_6680_WYP Výzva na predloženie ponuky
2016\04\07
07.04.2016
08.07.2020 13:09:11