Manažmentové opatrenia v chránených územiach

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | ŠOP SR/2/2021 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2a Návrh zmluvy na poskytnutie služby Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2 Návrh Rámcovej dohody Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Manažmentové opatrenia v CHÚ Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - ŠOP SR/2/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:00:11