Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B
Banská Bystrica
974 01

IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
ŠOP SR/302/2019 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2019\09\25
Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach 2019\03\09
03.07.2020 22:37:03