Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B
Banská Bystrica
974 01

IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
ŠOP SR/1098/2021 Plávajúce ostrovy 2022\05\23
ŠOP SR/1141/2021 Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka 2021\12\31
ŠOPSR/415/2021 Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch 2021\12\31
ŠOP SR/302/2019 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2019\09\25
Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach 2019\03\09
28.06.2022 21:21:21