Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa

Plávajúce ostrovy

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 43435444 | Kód: ŠOP SR/1098/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 Vysvetlenie
2021\09\23
23.09.2021
 Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2021\09\17
17.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení VO v Európskom vestníku Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady - bez príloh Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady - prílohy Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady komplet Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
26.05.2022 16:52:21