Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | ŠOPSR/415/2021 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 43488245 | Kód: ŠOPSR/415/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

12.08.2022 19:11:32