Obnova havarijného stavu fasády objektov ŠUKL-u s využitím zatepľovacieho systému

Bežný postup pre podlimitné zákazky | 7710/2022/116 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná, 82508, Bratislava - mestská časť Ružinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 40534-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 8 k SP vzory vyhlásení a plnomocenstiev uchádzača Súťažné podklady 
  Príloha č. 7 k SP_ JED informácia Súťažné podklady 
  Príloha č. 6 k SP_ Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT Súťažné podklady 
  Príloha č. 5 k SP Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Príloha č. 4 k SP_Návrh na plnenie kritérií Súťažné podklady 
  Príloha č. 3 k SP_ Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Príloha č. 2 k SP_Návhr zmluvy o dielo Súťažné podklady 
  Príloha č. 1 k SP architektonicko-stavebné riešenie_projektová dokumentácia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady_ Obnova havarijného stavu fasády objektov Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:01:52