Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Profil verejného obstarávateľa
 Štátny ústav pre kontrolu liečiv - Profil verejného obstarávateľa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Kvetná 11
Bratislava - mestská časť Ružinov
82508

IČO : 00165221
DIČ : 2020857036
IČ DPH : SK2020857036


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
12/PVO/2021 Realizácia chrbticovej optickej siete na multimódových optických vláknach 2021\09\05
9/PVO/2021 Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek podľa technickej a projektovej dokumentácie 2021\08\02
3/PVO/2021 Výmena podlahových krytín v administratívnych priestoroch a v laboratóriách 2021\05\17
20/236 Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov 2021\01\30
4237/2019 Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie 2019\12\20
3475/2019 Rekonštrukcia lodžií 2019\10\12
4684/2019 Tieniaca technika - žalúzie 2019\10\11
19.10.2021 20:40:58