Obec Svätý Peter

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Svätý Peter - Profil verejného obstarávateľa
Obec Svätý Peter Hlavná 2
Svätý Peter
964 57

IČO : 00306436


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
10996-WYP Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskej starostlivosti v obci Svätý Peter 2020\12\10
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO 2020\02\18
4252 - WYP Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie v obci Svätý Peter 2019\10\31
31.10.2020 22:39:41