Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 21/PRO/2022 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského, 040 01, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk - 21/PRO/2022 Výzva na predloženie ponúk  
  Príloha č. 4 k výzve na PP Opis PZ Príloha 
  Príloha č. 3 k výzve na PP návrh ZoD Príloha 
  Príloha č. 5 k výzve na PP Obsah ponuky Príloha 
  Príloha č. 2 k výzve na PP VV Príloha 
  Príloha č. 1 k výzve PD Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:26:04