TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Profil verejného obstarávateľa
 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - Profil verejného obstarávateľa
Komenského 7
Košice
040 01

IČO : 31679692
DIČ : 2020485500
IČ DPH : SK2020485500


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
20/PRO/2022 Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum-opakovanie 2023\08\31
03/PRO/2023 Aplikácia solárneho fotovoltického systému na predohrev TÚV - OST 712, Košice 2023\03\15
21/PRO/2022 Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice 2022\12\31
23/PRO/2022 Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice-opakovanie 2022\12\23
02/PRO/2022 Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum 2022\08\21
47/PRO/2021 Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III 2022\02\28
35/PRO/2021 Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda - opakovanie 2021\10\02
15/PRO/2021 Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda 2021\06\25
03.03.2024 09:11:38