Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 47/PRO/2021 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského, 040 01, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Doplnenie/úprava SP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 oprava II. Súťažné podklady 
  Súťažné podklady oprava II Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 oprava v ZoD Súťažné podklady 
  Súťažné podklady oprava v ZoD Súťažné podklady 
  Príloha č. 6 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 5 k SP technol.procesy Príloha 
  Príloha č. 4 k SP časový harmonogram Príloha 
  Príloha č. 3 k SP pracovníci Príloha 
  Príloha č.2 k SP stroje Príloha 
  Príloha č. 1 k SP VV Príloha 
  Príloha PD Príloha 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 59780-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 59780-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:38:05