Interiérová roleta

Zákazka s nízkou hodnotou | 543/2022/ZNH | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 68/73, 04181, Košice - mestská časť Sever
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie  
  Zadanie Súťažné podklady 
  Technická správa Súťažné podklady 
  Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 14:45:11