Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Profil verejného obstarávateľa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73
Košice
041 81

IČO : 00397474
DIČ : 2020486699
IČ DPH : SK2020486699


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025 2021\11\30
133/2021/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 39 Archív, Poslucháreň 2021\11\30
008/2021/ZNL Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024 2021\04\15
147/2020/ZNL Prenájom tlačiarní a súvisiace služby 2020\12\31
128/2020/ZPL Stavebné práce podľa požiadaviek na roky 2021 - 2024 2020\12\31
MB/2/2020 Skladovacia hala- Z. Teplica 2020\05\31
MB/2019 Skladovacia hala 2020\01\24
086/2019/ZNL Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 2019\10\31
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 2019\10\15
075/2019/ZPL Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12 2019\10\10
076/2019/ZPL Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14 2019\09\30
026/2019/ZPL Nákup pohonných hmôt 2019\03\27
004/2019/ZPL Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 2019\03\25
Školenie UVLF 2018\10\05
17.10.2021 17:08:50