Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 86519530 | Kód: 004/2019/ZPL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2019\02\04
04.02.2019
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2019\02\04
04.02.2019
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2019\01\31
31.01.2019
 Príloha k vysvetlenie - Čestné vyhlasenie Vysvetlenie
2019\01\17
17.01.2019
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\01\17
17.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 004/2019/ZPL Výzva na predloženie ponuky
2019\01\15
15.01.2019
 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady
2019\01\15
15.01.2019
 Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti Súťažné podklady
2019\01\14
14.01.2019
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\01\14
14.01.2019
 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ Súťažné podklady
2019\01\14
14.01.2019
 Súťažné podklady - Rámcová dohoda Súťažné podklady
2019\01\14
14.01.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\01\14
14.01.2019
02.12.2021 17:04:11