Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Skladovacia hala- Z. Teplica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 76960316 | Kód: MB/2/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZoD po úprave k Vysvetleniu č.3 Vysvetlenie
2020\02\12
12.02.2020
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2020\02\12
12.02.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\02\11
11.02.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\01\31
31.01.2020
 Zadanie Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Zmluva o dielo Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Jednotný európsky dokument Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
 Súťažné podklady - MB/2/2020 Súťažné podklady
2020\01\28
28.01.2020
23.06.2021 17:20:50