Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Skladovacia hala

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 98531321 | Kód: MB/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení súťaže Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\11\27
27.11.2019
 JED Súťažné podklady
2019\11\12
12.11.2019
 Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Zadanie Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Čestné vyhlasenie Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\11\11
11.11.2019
23.06.2021 17:44:57