Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné práce podľa požiadaviek na roky 2021 - 2024

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 93225302 | Kód: 128/2020/ZPL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2020\10\30
30.10.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\10\29
29.10.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\10\13
13.10.2020
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Krycí list ponuky Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 JED formulár Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Čestné vyhlásenie Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Rámcová dohoda Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\10\07
07.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\10\07
07.10.2020
23.06.2021 16:27:48