Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektrickej energie na rok 2020

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 47689333

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\10
10.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\10
10.10.2019
02.12.2021 17:08:27