Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 14094618 | Kód: 008/2021/ZNL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\16
16.02.2021
 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Prílohy zmluvy o nájme: 4. Zoznam hnuteľných vecí Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Prílohy zmluvy o nájme: 3. Podlahová plocha predmetu nájmu Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Prílohy zmluvy o nájme: 2. Náčrt priestorov ŠD Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Prílohy zmluvy o nájme: 1. Náčrt priestorov P-14 Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľných vecí Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb na r. 2021-2024 Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\02\16
16.02.2021
02.12.2021 16:26:34