Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka energetických médií na roky 2022-2025

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 23539839 | Kód: 140/2021/ZNL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie VO v časti „Dodávka elektrickej energie“, Ostatné dokumenty
2021\10\25
25.10.2021
 Vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2021\09\28
28.09.2021
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2021\09\27
27.09.2021
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2021\09\08
08.09.2021
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\09\08
08.09.2021
 Rámcová dohoda na zemný plyn Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
 Rámcová dohoda na elektrickú energiu Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
 JED formulár Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
27.11.2021 05:47:56