Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Oznámenie 2357 - WYT Zabezpečovací systém VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
09:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 1 - 1 / 1
19.01.2022 03:17:46