Vysoká škola múzických umení

Profil verejného obstarávateľa
 Vysoká škola múzických umení - Profil verejného obstarávateľa
Ventúrska 3
Bratislava
81301

IČO : 00397431
DIČ : 2020845200
IČ DPH : SK2020845200


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
1089140, 1089141 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu 2030\03\02
12023 Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave - projektová dokumentácia 2024\06\02
1117385_Užšia súťaž č. 4 Dodávka elektrickej energie pre VŠMU na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 2024\01\20
1281130_Užšia súťaž č. 6 Dodávka zemného plynu pre VŠMU na obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 2023\10\31
1278412_Užšia súťaž č. 5 Dodávka elektrickej energie pre VŠMU na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2025 2023\08\23
1099832_ Užšia súťaž č. 1 Dodávka zemného plynu pre VŠMU na obdobie 01.05.2022 - 30.04.2023 2023\06\04
1179844 Poistenie hudobných nástrojov 2023\01\25
1116730 Výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia 2023\01\05
1233386 Balík služieb BOZP a PPO 2022\12\21
1096601 Zabezpečovací systém VŠMU 2022\12\16
1117789_2 Užšia súťaž č. 3 Dodávka zemného plynu pre VŠMU na obdobie 01.05.2023 - 31.12.2024 2022\11\30
1214505 Update ročnej podpory na existujúcej licencii SW PRO TOOLSOV (na spracovanie zvuku)) 2022\11\17
Prípravné trhové konzultácie k vyhláseniu užšej súťaže v rámci zriadeného nadlimitného DNS na obstaranie elektrickej energie na rok 2023 2022\11\07
1118585 „Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia - DA2 k časti II. - doplnenie akustických prvkov v priestore kinosály v súlade s dizajnom zrealizovanej úpravy na štandard Dolby Atmos“ 2022\09\26
1119047 Dopravné a prepravné služby 2022\09\25
1112594 „Výmena zámkovej dlažby v priestoroch dvora na Zochovej č. 1 v Bratislave s úpravou spádových pomerov a odvodom dažďových vôd“ 2022\09\25
1117789_1 Užšia súťaž č. 2 Dodávka zemného plynu pre VŠMU na obdobie 01.05.2023 - 30.04.2024 2022\08\25
1112608 Výpočtová technika a príslušenstvo pre VŠMU 2022\08\15
74978571 Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 2022\07\29
1098888 IKT DF VŠMU 2022\07\06
904820, 901040, 896229 Nákup IKT pre potreby VŠMU 2022\06\30
1012861 Výpočtová technika a príslušenstvo pre FTF 2022\06\30
1061937, 1061904, 1061931, 1061937, 1060290, 1060770, 1060621, 1061573 Užšia súťaž č. 8: Výpočtová technika VŠMU 2022\06\30
1099608 Výpočtová technika pre FTF , DF, HTF a Rektorát VŠMU 2022\06\30
1014906, 1014535, 1010539, 1013750 Nákup IKT pre VŠMU 2022\06\29
989197, 998316 Nákup IKT pre potreby DF a IT oddelenia 2022\06\29
1026742, 1026696 Výpočtová technika pre Rektorát a HTF VŠMU 2022\06\28
1033999, 1032255, 1032653 Výpočtová technika pre Rektorát, HTF a FTF VŠMU 2022\06\28
1058566 Užšia súťaž č. 7: Výpočtová technika FTF VŠMU 2022\06\28
1068098, 1068108-10, 1067963, 1069292, 1069740 Výpočtová technika pre VŠMU 2022\06\28
1073640 Zadanie na vypracovanie realizačného projektu - projektovej dokumentácie 2022\05\31
1096790 Komplexná obnova, rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie, vrátane súvisiacich svetiel a riadenie ich jasu vo výučbovom filmovom štúdiu FTF VSMU, Svoradova 2/a, 811 03 Bratislava 2022\05\16
1102281 Dopravné a prepravné služby (NOVÁ) 2022\05\13
1102281 Dopravné a prepravné služby 2022\04\17
1060769 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia 2022\04\03
79054626 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia - Kino technológia Dolby atmos 2022\02\21
1040929 Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021 2022\01\17
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU 2021\10\03
1054572 Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU 2021\09\30
1063185 Istropolitana Projekt 2021 – marketingová stratégia a jej realizácia 2021\09\07
95573724 Osvetľovacia technika a príslušenstvo 2021\05\31
92946107 Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov 2021\05\17
1032542 „Generálna výmena, osobného výťahu TOV450 FTF a súvisiacich súčastí, vrátane modernizácie“ 2021\05\09
852159 Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU 2020\08\23
87976798 Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov 2020\07\31
884797 Audiovizuálna technika – 2 ks Interaktívna tabuľa s projektorom, 2 ks Projektor 2020\06\05
852159 Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU 2020\05\31
865716 Nábytok 2020\03\16
01/nl/2019/R Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov 2019\12\15
02/pl/2019htf TECHNICKÁ ÚPRAVA VÝUČBOVÝCH PRIESTOROV OBJEKTU DVORANA VŠMU ZOCHOVA 1, BRATISLAVA 2019\09\30
Vybavenie fotoateliéru pre tvorbu digitálnej fotografie 2019\09\27
05/pt/2019/da Prekládka sieťovej infraštruktúry 2019\06\08
21.06.2024 04:30:46