Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Procurio - 35/2021 | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 080 01, Prešov
Zverejňovanie dokladov

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  CORRIGENDUM_EU_vestnik_2022-OJS017-039888-sk - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava_c_1_Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 08_Lomnicka_vsetkym zaujemcom_BRAT - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 09_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 06_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 07_Lomnicka_vsetkym zaujemcom_BRAT - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č. 3 - Priloha_c_5_SP_Navrh_zmluvy_Lomnicka - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Oprava c. 4_SP_PSK_SS_Stara Lubovna_Lomnicka_lehoty - Procurio - 35/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c.4_Lomnicka_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 05_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 04_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č. 2 - Priloha_c_5_SP_Navrh_zmluvy_Lomnicka - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 03_PSK_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 02_PSK_Lomnicka_všetkým záujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Oprava č. 1 - Priloha_c_5_SP_Navrh_zmluvy_Lomnicka - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 01_PSK_Lomnicka_všetkým záujemcom - Procurio - 35/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c. 3_SP_PSK_SS_Stara Lubovna_Lomnicka_lehoty - Procurio - 35/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c.3_Lomnicka_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 2_SP_PSK_SS_Stara Lubovna_Lomnicka_INDEX IN05 a lehoty - Procurio - 35/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c.2_Lomnicka_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  CORRIGENDUM_c_1_EU_vestnik_2021-OJS240-629490-sk - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1_SP_PSK_SS_Stara Lubovna_Lomnicka_uverovy prislub - Procurio - 35/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 1 Prilohy c.1 SP_PD Príloha 
  Oprava c.1_Lomnicka_CORRIGENDUM_max. lehoty zhotovenia - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik-57873-MSP - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c.1_Priloha c. 3 SP_Povolenia - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Priloha c.1 SP_PD - Procurio - 35/2021 Príloha 
  Prilohy_k_SP - Procurio - 35/2021 Príloha 
  SP_PSK_SS_Stara Lubovna_Lomnicka_nadlimit_nove - Procurio - 35/2021 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS235-615311-sk - Procurio - 35/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 15:33:17