Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Profil verejného obstarávateľa
 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže - Profil verejného obstarávateľa
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátová ulica 1
Bratislava
813 04

IČO : 00212008
DIČ : 2020801838


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
VS 10/2019 Ostatné systémy ZVJS 2020\12\31
PL 9/2019 Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 2019\07\08
21.09.2020 14:37:35