eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 10:00
08.12.2022
10:00
Obec Pružina
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-12 10:00
12.12.2022
10:00
Mesto Snina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.12.2022 15:36:49