eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.03.2021
10:00
Mesto Lipany
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.03.2021
10:00
Obec Boťany
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.03.2021
10:00
Obec Boťany
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.04.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.03.2021 13:33:00