eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16500-WYP Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Považská Bystrica
16539-WYP Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
15107-WYP REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
BENET, s. r. o.
15109-WYP Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
18.07.2019 19:15:55