eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Mesto Lipany
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
9896-WYT Dodávka malej triediacej linky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
9225-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-1.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Obec Lužianky
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.03.2020
10:00
Mesto Stará Turá
9897-WYP Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
30.03.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
18.02.2020 14:55:25