eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28371-WYP MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Mesto Púchov
28368-WYP Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Obec Kamenná Poruba
29625-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stará Myjava
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Obec Stará Myjava
29343-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-12 10:00
12.07.2022
10:00
Obec Udiča
30415-WYP Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne - VnT-Opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-15 10:00
15.07.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-21 10:00
21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
30570-WYP Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-21 10:00
21.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30660-WYP Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.07.2022 07:32:18