eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32743-WYP Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2021
10:00
Mesto Svidník
32768-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Nová Bystrica
32034-WYP Detské jasle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.08.2021
10:00
Mesto Tvrdošín
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.08.2021 14:52:05