eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34604-WYT Lesná technika pre obec Brestovec.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
10:00
Obec Brestovec
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2019
10:00
Mesto Lipany
34421-WYP Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2019
10:00
Spojená škola
34476-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
10:00
Obec Plevník - Drienové
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
06.12.2019 12:42:50