eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34421-WYP Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2019
10:00
Spojená škola
34476-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
10:00
Obec Plevník - Drienové
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.01.2020
10:00
Mesto Lipany
35088-WYT Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.01.2020
10:00
Obec Dolinka
35081-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.01.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
35290-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.01.2020
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
35141-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.01.2020
10:00
Obec Ratkovské Bystré
35215-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.01.2020
10:00
Obec Gemerská Poloma
35140-WYP Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.01.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
15.12.2019 20:15:20