eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
44525-WYP Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Obec Golianovo
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
45444-WYP Prestavba fontány Park Mládeže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
17.10.2021 18:43:53