eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
ODP_UD_05_2021 Technické služby v obci Udiča.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
10:00
Obec Udiča
29237-WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.07.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.07.2021
10:00
Mesto Svidník
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.06.2021 16:01:52