eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1113-WYS Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
ZO_ND_12_2019 Technika pre zhodnocovanie BRKO Mesto Nová Dubnica
28.01.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
35141-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Ratkovské Bystré
2566-WYP Cyklotrasa STARÁ MYJAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Stará Myjava
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2020
10:00
Mesto Lipany
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
12.02.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
35140-WYP Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
27.01.2020 04:53:26