eZakazky - MP Profit PB, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-08-16 10:00
16.08.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
35131-WYP Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. B. Němcovej (časť), Ul. L. Novomeského, Ul. M. Rázusa
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Lučenec
33222-WYP DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
34387-MST Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-08-23 10:00
23.08.2022
10:00
Mesto Komárno
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-25 10:00
25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-25 10:00
25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 06:38:47