eZakazky

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16543-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI - ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU, BREZOLUPY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2018
10:00
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s NKS internátna, Brezolupy 30
16517-WYP Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Železník
16518 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Fričovce
2018/S 220-503131 Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové
Verejná súťaž
19.12.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
16515-WYP Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2018
10:00
Obec Jasenov
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
31.12.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Projektová dokumentácia - obecný úrad Malá Hradná
Zákazka s nízkou hodnotou
31.12.2018
10:00
Obec Malá Hradná
13680-WYT Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2019
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
31.08.2019
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
11.12.2018 22:03:32