MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 MP Profit PB, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25
Považská Bystrica
017 01

IČO : 50068849
IČ DPH : SK 212 016 7126


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
16236 - WYP Modernizácia ihriska pri III. ZŠ 2022\02\28
28306 - WYS Služby zneškodňovania komunálneho odpadu skládkovaním 2021\12\31
43461 - WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť 2021\09\30
30214 - WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK 2021\07\15
29818 - WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 2021\07\13
29295 - WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM 2021\07\12
29237 - WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie 2021\07\09
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC 2021\06\30
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd 2021\06\23
22995 - WYP KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE 2021\03\19
22599 - WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem 2021\03\05
MP_TK_06_2020 Technika pre kompostáreň mesta Púchov 2020\10\20
20613 - MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica 2020\09\28
16515 - WYP Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2) 2019\08\31
16518 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2) 2019\08\31
16517 - WYP Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2) 2019\08\31
9434 - MST Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o. 2019\08\27
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Pestovné práce 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup chemických prostriedkov 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup sadeníc 2019\06\26
Vyvážací príves s hydraulickou rukou - Jozef Cimprich 2019\06\06
Vyvážací príves s hydraulickou rukou 2019\05\30
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\05\17
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\04\17
2 x Mobilná predajňa 2019\04\15
Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom 2019\02\13
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s. 2019\02\05
12582 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD 2019\01\31
12601 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu „KAŠTIELIK“ 2019\01\23
12557 - WYT Kompostéry pre Obec Jasenov 2019\01\18
12686 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu "Údolie smrti" 2019\01\18
23.06.2021 16:58:12