MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 MP Profit PB, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25
Považská Bystrica
017 01

IČO : 50068849
IČ DPH : SK 212 016 7126


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
18115 - WYP Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník 2023\01\31
5368 - MSP Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV 2023\01\31
14609 - WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU 2022\12\31
11371 - WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM (2) 2022\10\31
5651 - WYS Činnosť stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: „Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV“ 2022\10\01
57425 - WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť 2022\08\31
2022/S 043-111021 Zdravotnícka technika 2022\07\01
2022/S 042-108486 Ultrazvukové prístroje 2022\07\01
29818 - WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 2022\06\30
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno – správnej budovy LÚKY 2022\06\09
5369 - MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta 2022\06\03
42643 - WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie 2022\05\31
18186-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba 2022\05\31
18256-WYP Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča 2022\05\28
Preprava športovcov MŠKPB 2022\05\25
Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková - vetva AB, AB 8 2022\05\13
18257-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie_Opak.II 2022\05\10
30336 - WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce 2022\03\31
30214 - WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK 2022\03\31
43181 - WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec 2022\03\02
16236 - WYP Modernizácia ihriska pri III. ZŠ 2022\02\28
29237 - WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie 2022\01\31
28306 - WYS Služby zneškodňovania komunálneho odpadu skládkovaním 2021\12\31
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd 2021\12\29
22599 - WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem 2021\11\23
43461 - WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť 2021\09\30
29295 - WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM 2021\08\16
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC 2021\06\30
22995 - WYP KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE 2021\03\19
MP_TK_06_2020 Technika pre kompostáreň mesta Púchov 2020\10\20
20613 - MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica 2020\09\28
16515 - WYP Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2) 2019\08\31
16517 - WYP Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2) 2019\08\31
16518 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2) 2019\08\31
9434 - MST Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o. 2019\08\27
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup sadeníc 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Pestovné práce 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup chemických prostriedkov 2019\06\26
Vyvážací príves s hydraulickou rukou - Jozef Cimprich 2019\06\06
Vyvážací príves s hydraulickou rukou 2019\05\30
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\05\17
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\04\17
2 x Mobilná predajňa 2019\04\15
Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom 2019\02\13
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s. 2019\02\05
12582 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD 2019\01\31
12601 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu „KAŠTIELIK“ 2019\01\23
12557 - WYT Kompostéry pre Obec Jasenov 2019\01\18
12686 - WYT Kompostéry pre Združenie mikroregiónu "Údolie smrti" 2019\01\18
26.05.2022 16:30:41