MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 MP Profit PB, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25
Považská Bystrica
017 01

IČO : 50068849
IČ DPH : SK 212 016 7126


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV 2023\12\31
VO_FNsP NZ_T_1/2023 Zdravotnícka technika II 2023\12\31
2022/S 042-108486 Ultrazvukové prístroje 2023\08\31
SMART CITY - Vranov nad Topľou 2023\08\23
Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika 2023\08\22
28368 - WYP Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba 2023\06\09
33222 - WYP DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy 2023\05\31
5369 - MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta 2023\05\31
5368 - MSP Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV 2023\05\13
2. etapa technologického vybavenia Kreatívneho centra TnUAD 2023\05\08
7598-MST Technika na spracovanie odpadu – Nová Dubnica 2023\04\18
4233-WYP Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Fiľakove 2023\04\08
Rekonštrukcia a prístavba škôlky - Udiča 2023\03\31
Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov 2023\03\17
00120-WYP Modernizácia sociálnych zariadení - SPŠ Prešov 2023\03\14
1869-WYP Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle 2023\03\10
SPŠ_PRE_09_2022 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba-opakovanie 2023\02\28
18115 - WYP Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník 2023\01\31
47452 - WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ 2023\01\16
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle 2023\01\14
42776 - WYP PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE 2022\12\24
45231-WYP CYKLOTRASA SPÁJAJÚCA OBCE ZÁHORSKÉHO REGIÓNU A PRIHRANIČNÉHO REGIÓNU MORAVSKÉHO KRAJA – SO 02 Prietržka 2022\12\16
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_ 2022\12\13
45795 - WYP Rozšírenie kapacít zberného dvora – Mesto Turany. 2022\12\10
Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves 2022\11\24
Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica 2022\10\31
37349-MST Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“ 2022\10\28
2022/S 043-111021 Zdravotnícka technika 2022\10\19
5651 - WYS Činnosť stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: „Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV“ 2022\10\01
34387 - MST Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo 2022\09\30
UMK_07_2022_LUC Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. B. Němcovej (časť), Ul. L. Novomeského, Ul. M. Rázusa 2022\09\27
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia. 2022\09\23
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem 2022\09\23
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA 2022\09\14
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne - VnT-Opakovanie 2022\09\09
ZsNH_08_2022 REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA A PLYNOVEJ KOTOLNE OBJEKTOV OBECNÉHO ÚRADU A DOMU KULTÚRY V NIMNICI 2022\09\08
57425 - WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť 2022\08\31
29625-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stará Myjava 2022\08\31
14609 - WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU 2022\08\26
11371 - WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM (2) 2022\08\20
28371-WYP MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV 2022\08\20
Vodozádržné opatrenia – Vranov nad Topľou 2022\08\11
18257-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie_Opak.II 2022\08\09
Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie 2022\08\06
18186-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba 2022\07\19
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podolie 2022\07\15
Rozšírenie kapacít zberného dvora – Mesto Turany 2022\07\06
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Ožďany 2022\07\05
Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba 2022\07\04
18256-WYP Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča 2022\06\26
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno – správnej budovy LÚKY 2022\06\24
29818 - WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 2022\06\17
42643 - WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie 2022\05\31
Preprava športovcov MŠKPB 2022\05\25
Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková - vetva AB, AB 8 2022\05\13
30336 - WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce 2022\03\31
30214 - WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK 2022\03\31
43181 - WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec 2022\03\02
16236 - WYP Modernizácia ihriska pri III. ZŠ 2022\02\28
29237 - WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie 2022\01\31
28306 - WYS Služby zneškodňovania komunálneho odpadu skládkovaním 2021\12\31
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd 2021\12\29
22599 - WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem 2021\11\23
43461 - WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť 2021\09\30
29295 - WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM 2021\08\16
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC 2021\06\30
22995 - WYP KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE 2021\03\19
MP_TK_06_2020 Technika pre kompostáreň mesta Púchov 2020\10\20
20613 - MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica 2020\09\28
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup chemických prostriedkov 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup sadeníc 2019\06\26
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Pestovné práce 2019\06\26
Vyvážací príves s hydraulickou rukou - Jozef Cimprich 2019\06\06
Vyvážací príves s hydraulickou rukou 2019\05\30
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\05\17
Lesný traktor s príslušenstvom 2019\04\17
2 x Mobilná predajňa 2019\04\15
Havarijná výmena potrubia rozvodov ÚK a TÚV na sídlisku 7. apríla v Brezovej pod Bradlom 2019\02\13
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s. 2019\02\05
14.04.2024 03:40:14