MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Lesný traktor s príslušenstvom

Interný postup |  ID: 32544656

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.3 Návrh čestné prehlásenie Príloha
2019\04\05
05.04.2019
 Príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy Príloha
2019\04\05
05.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Lesný traktor s príslušenstvom Výzva na predloženie ponuky
2019\04\05
05.04.2019
 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Príloha
2019\03\21
21.03.2019
08.07.2020 12:33:45