Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | VO_ZsVS_SP_3/2022 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VO_ZsVS_SP_3/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.09.2023 10:53:38