Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. B. Němcovej (časť), Ul. L. Novomeského, Ul. M. Rázusa

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | UMK_07_2022_LUC | Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 98401, Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.3 SP - Projektová dokumentácia pre časť zákazky č.3 - 35131-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 04.08.2022 - 35131-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 35131-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 35131-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:30:33