Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | OCH_09_2021_MPB | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zrušení zadávania zákazky - 44058-WYP Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 44058-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 44058-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.10.2021 21:25:20