Detské jasle

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 32034 - WYP | Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 02744, Tvrdošín
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 27.07.2021- 32034-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.07.2021 - 32034-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 32034-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 32034-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 17:06:18