Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 29818 - WYP | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre, Sládkovičova 2679/12, 94901, Nitra
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 29818-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:36:46