SMART CITY - Vranov nad Topľou

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316, Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - SMART CITY - Vranov nad Topľou - oprava oznámenia č. 2 zo dňa 27.01.2023 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - SMART CITY - Vranov nad Topľou zo dňa 27.01.2023 Vysvetlenie  
  Ostatné dokumenty - SMART CITY - Vranov nad Topľou - oprava oznámenia č.1 Ostatné dokumenty  
  Prílohy vysvetlenia - SMART CITY - Vranov nad Topľou Príloha 
  Vysvetlenie - SMART CITY - Vranov nad Topľou Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - SMART CITY - Vranov nad Topľou Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - SMART CITY - Vranov nad Topľou Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.02.2023 01:09:18