Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | SnB_08_2021_VSV | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 – 57393-MSP Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - 57393-MSP Súťažné podklady 
  Prílohy vysvetlenie SP zo dna 08.01.2022 - 57393-MSP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.01.2022 - 57393-MSP Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania zo dna 28.12.2021_zmena termínu predkladania ponuk - 57393-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy vysvetlenia zo dna 16.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - SnB_08_2021_VSV Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - SnB_08_2021_VSV Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:06:45