Košická Polianka - vodovod.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 28508 - WYP | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31.07.2020 - 28508-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 28508-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 28508-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 10:48:54