Vývoz komunálneho odpadu v obci Prečín

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 42798 - WYS | Obec Prečín, Prečín 304, 01815, Prečín
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 42798-WYS Súťažné podklady 
  Oprava výzvy zo dna 11.11.2020 - 42798-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 42798-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2020 07:17:28