Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | SD_07_2020_ZSV | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy odpovede zo dna 30.07.2020 - SD_07_2020_ZSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 30.07.2020 - SD_07_2020_ZSV Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - SD_07_2020_ZSV Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - SD_07_2020_ZSV Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 11:04:52