Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 4624 - WYP | Spojená škola, Centrálna 464, 08901, Svidník
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 4624-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 4624-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:55:13