Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 34387 - MST | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:43:42