Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | 1869-WYP | Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,, 02018, Púchov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dňa 07.02.2023 - 1869-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie SP zo dňa 07.02.2023- 1869-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy_predĺženie lehoty - 1869-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlenie SP zo dňa 23.01.2023- 1869-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 1869-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 1869-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.02.2023 01:11:16