KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 21363 - WYP | Obec Nitrica, Nitrica 489, 97222, Nitrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 13.05.2021 – sprievodný list - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 13.05.2021 - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 12.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk zo dna 11.05.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponuk - 21363-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 21363-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:14:42