Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 12035 - WYP | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk č.3 - 12035-WYP - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy odpovede zo dna 19.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy odpovede na vysvetlenie SP zo dna 12.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk č.2 - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy odpovede na ziadosti o vysvetlenie so dna 09.04.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 09.04.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 12035-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 26.03.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:04:49