Sadové úpravy areálu KINO PANOREX

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 45853 - WYS | Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 01851, Nová Dubnica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 45853-WYS Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 45853-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:19:00