Cyklochodník kataster Stará Turá

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1733 - WYP | Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601, Stará Turá
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia so dňa 17.02.2020 - 1733 - WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 17.02.2020 - 1733 - WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponuk so dna 10.02.2020 - 1733 - WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky_oprava so dna 31.01.2020- 1733 - WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 1733 - WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 1733 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:51:31