Obstaranie 5 ks autobusov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | DPMPB_02_2021_OA | Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o., Športovcov 340, 017 01, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - sprievodný list oprava SP zo dna 24.02.2021 - DPMPB_02_2021_OA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Oprava zo dna 24.02.2021- DPMPB_02_2021_OA Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - oprava zo dna 24.02.2021- DPMPB_02_2021_OA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - DPMPB_02_2021_OA Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - DPMPB_02_2021_OA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.03.2021 11:36:10