KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 22995 - WYP | Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 02018, Púchov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 22995-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 22995-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:08:22