Zariadenie sociálnych služieb v meste Svidník

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 18115 - WYP | Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 08901, Svidník
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 18115-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:38:06