Parkovisko Rozkvet pri 8 ZŠ Považská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 32332 - WYP | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 32332-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 32332-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

27.10.2020 18:15:30